Publicerat 23 december 2016 i kategorin Artiklar

Dyrt att inte erbjuda kunden utskrivet kvitto

Restaurangföretaget hade registrerat samtliga försäljningar i kassaregistret och tagit fram kvitto. Trots det ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att det inte var oskäligt att ta ut full kontrollavgift eftersom 5 av 16 kunder inte erbjudits det utskrivna kvittot.

I det aktuella målet hade Skatteverket vid ett kontrollbesök noterat att verkets två tjänstemän och ytterligare tre kunder inte erbjudits kvitto vid betalning. Försäljningarna registrerades i kassaregister och kvitto togs fram men slängdes direkt i papperskorgen i stället för att erbjudas kunderna. Totalt betjänades 16 kunder under den halvtimme som kontrollen genomfördes. Med anledning av vad som iakttagits beslutade Skatteverket att ta ut kontrollavgift med 10 000 kr på den grunden att företaget inte uppfyllt kravet att erbjuda kunden kvitto och att det inte framstod som oskäligt att ta ut avgift med fullt belopp.

Kvitto måste erbjudas aktivt

De företag som omfattas av skyldigheten att använda ett kassaregister ska vid varje försäljning ta fram och erbjuda kunden ett kassakvitto. Det gäller oavsett om kunden betalar kontant eller med kontokort. Det saknar betydelse om kunden begär ett kassakvitto eller inte. Inte ens när kunden uttryckligen avstår från kvitto kan företaget låta bli att ta fram ett kassakvitto. Efter att kvittot skrivits ut måste företaget genom en aktiv handling erbjuda kunden kvittot. Någon skyldighet för kunden att ta emot kassakvittot finns dock inte.

Kontrollavgiften inte oskälig

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som kom att pröva frågan framhöll att det av förarbetena framgår att en sanktion bör utlösas av lätt konstaterbara överträdelser så att det inte uppstår några utredningsproblem. Kontrollavgiften har dessutom utformats så att det inte krävs någon utredning om skatt har undandragits. Utgångspunkten är därför att kontrollavgift ska tas ut med samma belopp oberoende av överträdelsens karaktär.

HFD poängterade även att utrymmet för befrielse från kontrollavgift är begränsat. Men befrielse helt eller delvis kan bli aktuell vid mindre överträdelser av kvittokravet. Som exempel nämns i förarbetena att kunden vid enstaka tillfällen inte erbjudits kvitto.

Enligt HFD innebar inte i sig den omständigheten att företaget brustit i att endast uppfylla det sista ledet i kvittokravet att det var oskäligt att ta ut kontrollavgift med fullt belopp. Att inte erbjuda 5 av 16 kunder kvitto under en halvtimme kunde inte betraktas som enstaka tillfällen, ansåg HFD. Det fanns därför inget skäl för hel eller delvis befrielse av kontrollavgiften.

OBS! Kontrollavgiften höjdes från och med den 1 januari 2016 till 12 500 kr.
Dom 2016-11-30, mål nr 6349-15.

Företagsaktuellt nr 1 2017

Publicerat 13 september 2023

Inkomster från uthyrning av olika tillgångar

Sommaren är över och kanske hyrde du ut din sommarstuga eller husbil? Som vi har skrivit om i en tidigare artikel kommer Skatteverket även att få kontrolluppgifter från plattformsföretag när du har hyrt ut din sommarstuga, lägenhet, båt eller husbil. Av kontrolluppgiften kommer det att framgå hur stor ersättning man har fått vid uthyrningen. I den här artikeln tittar vi närmare …

Läs mer

Publicerat 13 september 2023

Höjd ränta på skattekontot- igen

För andra gången under 2023 höjs både kostnadsräntan och intäktsräntan på skattekontot. De nya räntorna gäller från och med den 1 augusti 2023. Den höjda räntan påverkar bland annat företag som har tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter. Räntorna på skattekontot är samma för företagare och privatpersoner.Vi har varit vana med låga kostnadsräntor, men …

Läs mer

Publicerat 13 september 2023

Inkomster från försäljning av privata tillgångar

Sommaren är över och kanske hyrde du ut din sommarstuga eller husbil? Eller rensade du kanske rent av garaget och sålde prylarna? Nu kan Skatteverket få kontrolluppgifter från dina försäljningar på webben och din stuguthyrning.Det är olika regler som gäller när extra inkomster ska tas upp i deklarationen och därmed eventuellt beskattas. Nytt är att digitala plattformar ska …

Läs mer

Publicerat 13 september 2023

Fick du slutskattebeskedet i juni…

…och fick kvarskatt? Då är snart dags att betala kvarskatten – senast den 12 september ska den vara betald. Tidigare datum för slutskatten innebär också att kvarskatten ska betalas tidigare. För att få en mer korrekt debiterad preliminärskatt framöver kan man behöva en preliminär inkomstdeklaration för detta inkomstår och undvik på det sättet kvarskatten till nästa …

Läs mer

Publicerat 8 september 2023

Sista chansen för tillfälligt anstånd

Sedan coronapandemin har företagen beviljats tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter med 45 miljarder kronor. Än finns det möjlighet att ansöka om tillfälligt anstånd. Sista dag att ansöka om anstånd är den 11 september.Tillfälligt anstånd Sedan den 30 mars 2020 kan företag ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter. Tillfälligt …

Läs mer

Publicerat 8 september 2023

Många pensionärer får kvarskatt

Närmare 366 000 personer över 65 år fick kvarskatt när slutskattebeskeden för årets beskattning nu har skickats ut. Man blir lite nyfiken. Hur kan det bli så?De som har fått besked om kvarskatt i år ska betala nära 24 miljarder kronor. Av dessa är det 6,3 miljarder som ska betalas av personer över 65 år, varav de flesta har pension. Hur kan så många pensionärer få kvarskatt? …

Läs mer

Publicerat 5 september 2023

Inkomster från personliga tjänster, exempelvis korttidsuppdrag och gig-arbete

I den tredje artikeln för detta område är det nu dags att gå igenom vilka beskattningsregler som gäller om du utför småarbeten. Som vi har berättat i tidigare artikel får nu Skatteverket kontrolluppgifter från dina personliga tjänster som du har erbjudit på webben. Det är olika regler som gäller när extra inkomster ska tas upp i deklarationen och därmed eventuellt beskattas. …

Läs mer

Publicerat 15 juni 2023

Hästar under luppen

Intresset för hästar är stort i Sverige. Hästbranschen omfattar både hobby och professionella verksamheter inom många olika områden som ridsport, turridning, avel, inackorderingar och ridskolor. De senaste åren har Skatteverket arbetat med olika aktiviteter för att bidra till en sund konkurrens i hästbranschen. Här kan du läsa om slutsatsen av Skatteverkets kontroller. …

Läs mer

Publicerat 13 juni 2023

Tillfällig skattefri förmån att ladda bilen på jobbet

Det har varit svårt för arbetsgivare att beräkna den skattepliktiga förmånen för anställda som har fått ladda eldrivna fordon på arbetsplatsen gratis. Temporärt blir det enklare. Riksdagen har nu beslutat om ändringar i inkomstskattelagen som innebär att under perioden den 1 juli 2023 till den 30 juni 2026 kan arbetsgivare ge sina anställda en skattefri förmån av laddning av el …

Läs mer

Publicerat 13 juni 2023

Fortsatt skattenedsättning på viss dieselanvändning

Nu har riksdagen beslutat om en fortsatt nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk. Den tidigare nedsättningen skulle gälla fram till och med den 30 juni, men kommer nu alltså att förlängas till den 31 december 2023. Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp …

Läs mer

Gå till startsidan