Publicerat 23 december 2016 i kategorin Artiklar

Dyrt att inte erbjuda kunden utskrivet kvitto

Restaurangföretaget hade registrerat samtliga försäljningar i kassaregistret och tagit fram kvitto. Trots det ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att det inte var oskäligt att ta ut full kontrollavgift eftersom 5 av 16 kunder inte erbjudits det utskrivna kvittot.

I det aktuella målet hade Skatteverket vid ett kontrollbesök noterat att verkets två tjänstemän och ytterligare tre kunder inte erbjudits kvitto vid betalning. Försäljningarna registrerades i kassaregister och kvitto togs fram men slängdes direkt i papperskorgen i stället för att erbjudas kunderna. Totalt betjänades 16 kunder under den halvtimme som kontrollen genomfördes. Med anledning av vad som iakttagits beslutade Skatteverket att ta ut kontrollavgift med 10 000 kr på den grunden att företaget inte uppfyllt kravet att erbjuda kunden kvitto och att det inte framstod som oskäligt att ta ut avgift med fullt belopp.

Kvitto måste erbjudas aktivt

De företag som omfattas av skyldigheten att använda ett kassaregister ska vid varje försäljning ta fram och erbjuda kunden ett kassakvitto. Det gäller oavsett om kunden betalar kontant eller med kontokort. Det saknar betydelse om kunden begär ett kassakvitto eller inte. Inte ens när kunden uttryckligen avstår från kvitto kan företaget låta bli att ta fram ett kassakvitto. Efter att kvittot skrivits ut måste företaget genom en aktiv handling erbjuda kunden kvittot. Någon skyldighet för kunden att ta emot kassakvittot finns dock inte.

Kontrollavgiften inte oskälig

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som kom att pröva frågan framhöll att det av förarbetena framgår att en sanktion bör utlösas av lätt konstaterbara överträdelser så att det inte uppstår några utredningsproblem. Kontrollavgiften har dessutom utformats så att det inte krävs någon utredning om skatt har undandragits. Utgångspunkten är därför att kontrollavgift ska tas ut med samma belopp oberoende av överträdelsens karaktär.

HFD poängterade även att utrymmet för befrielse från kontrollavgift är begränsat. Men befrielse helt eller delvis kan bli aktuell vid mindre överträdelser av kvittokravet. Som exempel nämns i förarbetena att kunden vid enstaka tillfällen inte erbjudits kvitto.

Enligt HFD innebar inte i sig den omständigheten att företaget brustit i att endast uppfylla det sista ledet i kvittokravet att det var oskäligt att ta ut kontrollavgift med fullt belopp. Att inte erbjuda 5 av 16 kunder kvitto under en halvtimme kunde inte betraktas som enstaka tillfällen, ansåg HFD. Det fanns därför inget skäl för hel eller delvis befrielse av kontrollavgiften.

OBS! Kontrollavgiften höjdes från och med den 1 januari 2016 till 12 500 kr.
Dom 2016-11-30, mål nr 6349-15.

Företagsaktuellt nr 1 2017

Publicerat 21 mars 2023

Höjd åldersgräns för tjänstepension

Från och med 1 januari 2023 gäller nya pensionsåldrar. Gränsen för när endast ålderspensionsavgift ska betalas höjs från årsskiftet, från det år personen fyller 66 år till det år personen fyller 67 år. Åldersgränsen för tjänstepension enligt ITP1 blir 66 år. En ny kolumn införs samtidigt i skattetabellen.ITP är framförhandlad av PTK (anställda tjänstemäns …

Läs mer

Publicerat 21 mars 2023

Var är tjänstestället?

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att göra en bedömning av var tjänstestället är. En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare. Att få detta rätt blir viktigt till årets första AGI-rapportering.Huvudregeln är att tjänstestället är där den anställda utför huvuddelen av sitt arbete. Sedan finns några undantag till huvudregeln: …

Läs mer

Publicerat 21 mars 2023

Höjd ränta på skattekontot

Från och med den 1 februari 2023 höjs både kostnadsräntan och intäktsräntan på skattekontot. Den höjda räntan påverkar bland annat företag som har tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter, men även de som har en kvarskatt som överstiger 30 000 kr som avser beskattningsåret 2022.Hur bestäms räntan? Räntan på skattekontot räknas dag för dag på det …

Läs mer

Publicerat 21 mars 2023

31 mars sista datum för tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgifterna för ungdomar har varierat de senaste åren. Vad gäller under 2023?Arbetsgivaravgifter för 2023 Dagens arbetsgivaravgift är i de flesta fall 31,42 procent av ersättning för arbete. Den nivån har gällt sedan 2009. Inom vissa ålderskategorier kan dock lägre procentsatser gälla och det finns även nedsättningsregler. För de allra äldsta personerna betalar en …

Läs mer

Publicerat 21 mars 2023

Deklarationstider för privatpersoner

Snart skickar Skatteverket ut deklarationerna till privatpersoner och deklarationsperioden är i gång. Inför årets inkomstdeklaration finns några nyheter. Det är dags att fräscha upp kunskaperna om viktiga datum och vad som gäller inför deklarationen. Utskick av inkomstdeklaration 1 Mellan den 6 och 10 mars skickas deklarationerna ut till den digitala brevlådan. För att man ska få …

Läs mer

Publicerat 21 mars 2023

Ny momssats igen..

Nu är det dags att ändra momssatsen igen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Du kanske tänker att det var väl nyligen som det skedde. Absolut, så är det.Vi börjar med det som gäller från och med den 1 april 2023, då höjs momssatsen för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne till 12 procent (tidigare 6 procent). …

Läs mer

Publicerat 21 mars 2023

Utökade möjligheter till tillfälligt anstånd med skattebetalning

Riksdagen har nu beslutat om att förlänga och utöka möjligheterna till tillfälligt anstånd med skattebetalningar avseende avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Möjligheten till tillfälligt anstånd infördes i samband med coronapandemin och skulle underlätta för företag som hade drabbats av likviditetsproblem på grund av följderna av pandemin. Dessa regler …

Läs mer

Publicerat 21 mars 2023

Var rädd om din F-skatt!

Man får alltid höra att företagen ska vara rädd om sin F-skatt. Men varför då? I den här artikeln beskrivs vilka konsekvenser det får för företaget om det blir av med sin F-skatt och framför allt vad det innebär för kunderna. När behöver företaget F-skatt? Ett företag som har F-skatt betalar själv sin preliminärskatt och sociala avgifter. Det innebär att köparen av …

Läs mer

Publicerat 21 mars 2023

Forskningsavdragen ökar

Statistikmyndigheten SCB publicerade nyligen en rapport om att företagens avdrag för forskning och utveckling fortsätter att öka. I den här artikeln tar vi upp Statistikmyndigheten SCB:s rapport och även de skatterättsliga reglerna för forskningsavdraget. Regeringen har även föreslagit förstärkta regler på området.Avdragen för forskning och utveckling har fördubblats Sedan …

Läs mer

Publicerat 21 mars 2023

Deklarationstid för företag och föreningar

Snart drar inlämningen i gång för inkomstdeklarationerna. En nyhet för i år för företag och föreningar är att inlämningstidpunkten blir densamma oavsett om man lämnar inkomstdeklarationen på papper eller digitalt. Samma tidpunkt för inlämning på papper som digitalt Nu kommer bara en inlämningstidpunkt gälla för företag och föreningar oavsett om man lämnar …

Läs mer

Gå till startsidan