Nyheter

Ansökan för omsättningsstöd öppnar

Om ert företag tappat mer än 30 procent av omsättningen under mars och april så kan ni söka det statliga omsättningsstödet. Ansökan görs hos Skatteverket från den 22 juni. Företaget måste ha en årsomsättning på minst 250 000 kr och ni behöver kunna visa att ni tappat minst 31 procent av er omsättning och att detta har ett samband med coronavirusets framfart.

Skatteverkets prioriterade granskningsområden 2020

Företeelser som av skatteverket kommer granskas särskilt under 2020:

  • Oredovisade förmåner
  • Skenutvandring
  • Penningtvätt
  • Id-fusk – eftersom det görs kostsamma felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

De branscher som särskilt kommer granskas är städ- och transportbranschen.

Anmälan om verklig huvudman

Riksdagen har beslutat att alla företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman. Det innebär att ditt företag behöver ta reda på vem som är verklig huvudman och anmäla detta senast den 31 januari 2018. Anmälan gör du på bolagsverkets hemsida http://www.bolagsverket.se/
På bolagsverkets hemsida finns även information om hur du kan skydda ditt företag mot kapning och vilka åtgärder du kan vidta.

Id-krav vid handel med värdepapper – LEI

Enligt nya EU-regler behöver alla företag som handlar med värdepapper en global identifieringskod. Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper.

Från och med 3 januari 2018 kommer fler uppgifter om värdepappersaffärer än tidigare att rapporteras till Finansinspektionen. För att handla med värdepapper efter detta datum behöver alla företag och andra juridiska personer en global identifieringskod, en så kallad Legal Entity Identifier (LEI). Kravet gäller inte handel med fondandelar.

Om ditt företag handlar med värdepapper så kan du kontakta din bank eller besöka din banks hemsida för mer information om hur du skaffar LEI-kod.

Detta granskar Skatteverket extra i år

I årets kontroller inför deklaration ska Skatteverket följa upp de nya reglerna om personaliggare i byggbranschen. På rot- och rutområdet har granskningen ett särskilt fokus på takarbete, flyttjänster och bostadsförsäljningar.  Skatteverket granskar också den digitala ekonomin samt skattefusk i

Rot- och rutavdrag vid deklaration

Rot- och rutavdrag är ett stort kontrollområde även 2017. I år finns ett särskilt fokus på takarbeten och flyttjänster. Hittills har ett tusental utförare av flyttjänster ansökt om rutavdrag. En faktor som Skatteverket kommer att titta på är om kostnader för material och transporter är väldigt låga. Skatteverket ska även kontrollera bostadsförsäljningar där ägaren har begärt rotavdrag utan att ha bott i bostaden.

Personaliggare och kassaregister

Personalliggare infördes i byggbranschen förra året för att stävja svartarbete och kommer att följas upp särskilt i år. Förra året tillämpades en mjuk linje vid de cirka 12 000 kontroller som gjordes då, men i år tillämpas regelverket fullt ut.

Kontroll av att kontanthandelsförsäljare har godkända kassaregister fortsätter också.

Digital ekonomi och delningsekonomi

Den digitala ekonomin är ett område som växer. Det leder till ökad e-handel och framväxt av nya affärsmodeller. Skatteverket granskade förra året olika företeelser inom den så kallade delningsekonomin och det fortsätter i år. Förra årets kontroller av uthyrning av bostad visade att det finns en stor okunskap om att vinsten av uthyrningen ska beskattas när man når en större omsättning. Även webbutiker, företeelser på mer dolda delar av internet samt virtuella valutor granskas särskilt i år.

Grov ekonomisk brottslighet

Arbetet mot grov ekonomisk brottslighet handlar till största delen om att motverka organiserat svartarbete, fakturabedrägerier och falska kontrolluppgifter. Bygg, transport och städbranscherna är drabbade och det internationella inslaget ökar.

I årets kontroller inför deklaration ska Skatteverket följa upp de nya reglerna om personaliggare i byggbranschen. På rot- och rutområdet har granskningen ett särskilt fokus på takarbete, flyttjänster och bostadsförsäljningar.  Skatteverket granskar också den digitala ekonomin samt skattefusk i

Rot- och rutavdrag vid deklaration

Rot- och rutavdrag är ett stort kontrollområde även 2017. I år finns ett särskilt fokus på takarbeten och flyttjänster. Hittills har ett tusental utförare av flyttjänster ansökt om rutavdrag. En faktor som Skatteverket kommer att titta på är om kostnader för material och transporter är väldigt låga. Skatteverket ska även kontrollera bostadsförsäljningar där ägaren har begärt rotavdrag utan att ha bott i bostaden.

Personalliggare och kassaregister

Personalliggare infördes i byggbranschen förra året för att stävja svartarbete och kommer att följas upp särskilt i år. Förra året tillämpades en mjuk linje vid de cirka 12 000 kontroller som gjordes då, men i år tillämpas regelverket fullt ut.

Kontroll av att kontanthandelsförsäljare har godkända kassaregister fortsätter också.

Digital ekonomi och delningsekonomi

Den digitala ekonomin är ett område som växer. Det leder till ökad e-handel och framväxt av nya affärsmodeller. Skatteverket granskade förra året olika företeelser inom den så kallade delningsekonomin och det fortsätter i år. Förra årets kontroller av uthyrning av bostad visade att det finns en stor okunskap om att vinsten av uthyrningen ska beskattas när man når en större omsättning. Även webbutiker, företeelser på mer dolda delar av internet samt virtuella valutor granskas särskilt i år.

Grov ekonomisk brottslighet

Arbetet mot grov ekonomisk brottslighet handlar till största delen om att motverka organiserat svartarbete, fakturabedrägerier och falska kontrolluppgifter. Bygg, transport och städbranscherna är drabbade och det internationella inslaget ökar.

Växa-stöd till enskilda näringsidkare

Den första januari införs ett Växa-stöd för enskilda näringsidkare när de anställer sin första medarbetare. Läs mer på skatteverkets hemsida.

 

Avdrag för representationsmåltider slopas

Avdraget för representationsmåltider slopas från 1 januari 2017 samtidigt som avdragsrätten för moms utökas. Vill du ha mer information om detta så svarar vi gärna på dina frågor!

Förslag nya 3:12 regler

I början på november presenterades ett förslag på ändrade 3:12 regler. Vilka delar av förslaget som Finansdepartementet väljer gå vidare med vet vi inte ännu. Vill ni läsa mer om vad förslaget innehåller kan ni t.ex. göra det på följande länk https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/forslag-pa-nya-begransade-3-12-regler-fran-2018

Har ni frågor rörande hur det kan påverka er, kontakta oss gärna så svarar vi på era frågor!

Julgåva till anställda

För er som är ute i sista stund med julklappar påminner vi om att julgåva till anställda på max 450 kr inklusive moms är skattefritt för den anställda! Överstiger beloppet 450 kr inklusive moms utgör det en skattepliktig förmån för den anställde.

Nya hemsidan klar!

Nu är vår nya hemsida klar! Den hittar ni på www.ltd-ekonomi.se

Hälsningar

Therese, Danne, Anita och Frida